Kurs palacz kotłow C.O. uprawnienia w Pile

Zdjęcie Kurs palacz kotłow C.O. uprawnienia w Pile  Edukacja Piła
499 ZŁ Kontakt: tel. 723 405 247

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych.

Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U.Nr 54, poz.348 z późń.zm.).
Czas trwania kursu (liczba godzin zajęć) może być zróżnicowany w zależności od zakresu uprawnień tj.:
- zakresu czynności (obsługa, konserwacja, remont, montaż, prace kontrolno-pomiarowe)
- rodzaju urządzeń, instalacji i sieci (10 rodzajów)

Sposób zakończenia kursu
Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną URE. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu słuchacz otrzymuje Świadectwo Kwalifikacyjne ważne 5 lat.

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Browarna 19
64-920 Piła

tel. 723 405 247Reklama
 Reklama